Электродвигатели и запасные части

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Тип двигателя

кВт

Прим.

500-600 об/мин

АО2-92-10

40

 

4АМ315S10У3

55

 

А103-12

75

 

АК3-315М10

75

Ф.р.

А3-315М10

75

 

АИР 355S12

75

 

АО3-315М10

75

 

АИР355S10У3

90

 

АО103-10

100

 

АО3-400S12

110

 

F355M10

110

Чех

4АН355S10У3

110

 

АО104-10

125

 

А112-10

125

 

АО3-400S10У2

132

 

ZPDT400L10

132

Ф.р.

АО3-400М10У2

160

 

АК113-10М

160

Ф.р.

АО114-10

200

 

А114-10М

200

 

6000 Вольт

А4-400Х10

200

 

А4С 560 -12

200

3кВ

А4-450Х12

250

 

АК4-450Х12

250

Ф.р.

А4-450У12

315

 

А4-450Х10

315

 

АК4-450Х10

315

Ф.р.

АОК2 15-52-10

400

 

АОК2 630 L10

500

 

АДО 1250/600

1250

 

ВАН173/39-10У3

1600

 

 

 

 

730 об/мин

АИР80А8

0,37

 

4АМ80В8

0,55

 

АИР90LА8У3

0,75

 

АИР90LВ8У2

1,1

 

АИР100L8

1,5

 

4АМ112МА8УПУ3

2,2

 

4АМ112МВ8

3

 

4АМ132S8У3

4

 

4АМ132М8У3

5,5

 

АИР160S8У3

7,5

 

АИР160М8У3

11

 

АИР180М8У3

15

 

4АМ200М8У3

18,5

 

4АМ200L8У3

22

 

4АМ225М8У3

30

 

4АМ250S8У3

37

 

АО2-91-8

40

 

4АМ250М8У3

45

 

4АМН250М8

55

 

4АМ280S8У3

55

 

F280  чех

66

 

4АМН280S8

75

 

4АМ280М8У3

75

 

4АМНК280М8

75

Ф.р.

АК101-8

75

Ф.р.

ASI315S8

75

 

АО101-8М

75

 

АИР315S8У3

90

 

4АМН280М8

90

 

А3-315М8

90

 

АК3-315М8

90

Ф.р.

KPR315S8

90

Нем.

АО102-М8У2

100

 

4АМН280

110

 

АИР315М8У3

110

 

АК3-315М2-8

110

Ф.р.

А103-8

125

400габ

АК103-8

125

Ф.р.

4АМН315М8

132

 

АИР355S8

132

 

4АМНК315М8

132

Ф.р.

АО3-355S8

132

 

АО3-355М8

160

 

4АМН355S8

160

 

АИР355М8

160

 

4АМНК355S8

160

Ф.р.

АК 104-8М

160

Ф.р.

АО 104-8М

160

 

АО3-400S8У2

200

 

5АН355В8У3

200

 

АО 113-8

250

 

6000 Вольт

А4-400Х-8У3

250

 

АК-4-400Х8

250

Ф.р.

А 12-42-8

250

 

АК12-42-8

250

Ф.р.

АКЗ12-42-8

250

Ф.р.

А4-400 У8

315

 

АК-400У8

315

Ф.р.

А4-450Х8

400

 

А13-42-8

400

 

АРД 450

400

   Ф.р.

А4-450УК8У3

500

 

2АДО-500-6000-8 У1

500

 

А4-450У8

630

 

АК4-450У8У3

630

Ф.р.

А13-62-8

630

 

1000 об/мин

АИР63В6

0,25

 

АИР71А6У3

0,37

 

4АМ71В6У3

0,55

 

4АМ80А6У3

0,75

 

4АМ80В6У3

1,1

 

АИР90L6У3

1,5

 

АИР100L6У3

2,2

 

4АМ112М6У3

3

 

4АМ112МВ6У3

4

 

4АМС112МВ6У3

4,2

 

4АМ132S6У3

5,5

 

4АМС132S6

6,3

 

4АМ132М6У3

7,5

 

4АМС132М6

8,5

 

АИР160S6У3

11

 

4АМ160М6У3

15

 

4АМ180М6У3

18,5

 

5А200М6У3

22

 

4АМ200L6У3

30

 

4АМ225М6У3

37

 

АО2-82-6-У2

40

 

5А250S6У3

45

 

4АМН225М6

45

 

4АМ250М6У3

55

 

4АН225SВ6

55

 

4АНК250SВ6

55

Ф.р.

М 250 М6

75

Болгар.

4АМН250М6

75

 

5АМН250М6

75

 

4АНК250М6У3

75

Ф.р.

4АМ280S6У3

75

 

МО 280 М6

75

Болгар.

SMR 280 L6

75

Нем.Ф.р

ASI 315 S80-6

75

 

АО2-92-6

75

 

А2-92-6

75

 

4АМ280М6У3

90

 

4АМНК 280 S6

90

Ф.р

АМШ 111-6 .

95

Вертик.

DON 106-6

95

 

4АМ315S6У3

110

 

М 280 М6

110

Болгар.

4АМН280М6

110

 

АО3 315 S6

110

 

А 101-6

100

 

МАF 315S6

110

Чех.

АК101-6

100

Ф.р.

АО102-6М

125

 

ГАМ 125-6

130

 

4АМ315М6У3

132

 

4АМН280

132

 

4АМНК315S6

132

Ф.р.

АО3 315 М6

132

 

АО3 355 S6 Т3

132

Троп.

АИР355S6У3

160

 

M 280 L6

160

Болгар.

4АМН315

160

 

4АМНК315М6

160

Ф.р.

АО3 355 S6

160

 

АО 103-М6

160

 

4АМ355М6У3

200

 

АО3 355 М6

200

 

4АМН315МВ6

200

 

5АНК 355 А6

200

 

АО 104-6М302К

200

Флан.

4АМН 355М6

250

 

А 113-6

250

 

АО3 400S6 У2

250

 

АО3 400S6Т2

250

Троп.

АО3-400М6У2

315

 

 

 

 

        6000 Вольт

АО4-355Х6

200

 

MOVЭ-186R

200

Чех.

А4-355Х6

250

 

А4-400ХК6

315

 

АК4-400ХК6У3

315

Ф.р.

А12-39-6

320

 

АКБ 12-39-6

320

 

А4-400Х6

400

 

А12-49-6У4

400

 

А4-400У6У3

500

 

АК4-400У6У3

500

Ф.р.

А13-37-6

500

 

АК 13-37-6

500

Ф.р.

А4-450Х6

630

 

АК4-450Х6

630

Ф.р.

А4 85/54-6

630

10 кВ

АОК 99-45/6

630

 

А4-450У6У3

800

 

АК4 450 У6

800

 

А13-59-6

800

 

ДАЗ1810-6

1250

4500

АНЗ 2-16-57-6

1600

 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ  ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО  НАЗНАЧЕНИЯ

Тип двигателя

кВт

Прим.

1500 об/мин

4ААМ56А4У3

0,12

 

АИР56В4У3

0,18

 

4ААМ63А4У3

0,25

 

АОЛ21-4

0,27

 

АИР63В4У3

0,37

 

АОЛ22-4

0,4

 

6А71А4У3

0,55

 

4АМ71В4У3

0,75

 

АИР80А4У3

1,1

 

АИР80В4У3

1,5

 

АИР90L4У3

2,2

 

4АМ100S4У3

3

 

4АМ100L4

4

 

4АМ112М4У3

5,5

 

АИР112М4ЕУ3

5,5

Э.тор.

4АМ132S4У3

7,5

 

4АМС132S4

8,5

 

4АМ132М4У3

11

 

АИР160S4У3

15

 

4АМС160S4У3

17

 

4АМ160М4У3

18,5

 

4АМ180S4У3

22

 

4АМ180М4У3

30

 

4АМ200М4У3

37

 

4АМ200L4У3

45

 

4АМ225М4У3

55

 

4АМ250S4У3

75

 

МО250S4

75

Болгар.

4АМН225М4

75

 

4АНК250SA4

75

Ф.р.

АО2-91-4

75

 

А 91-4

75

 

АSI 280S75-4

75

Румын.

АККДС 92-4

75

  Ф.р.

4АМ250М4У3

90

 

МО250 М4

90

Болгар.

4АМН225

90

 

4АМНК250 SВ4

90

Ф.р.

ASI280 M4

90

Румын.

АКБ 92-4

90

 

АО2-92-4

100

 

А2 92-4

100

 

4АМ280S4

110

 

5АМ280S4

110

 

4АМН250М4

110

 

4АНК250М4

110

Ф.р.

4АНК2Б 250М4

110

  Ф.р

4АН280Ш3У3

110

 

М18-2-315-S80-4

110

 

ДАН280SK4

110

 

АО 101-4 М

125

 

4АМ280М4У3

132

 

А280М4

132

 

4АМН280S4

132

 

4АМНК280S4

132

  Ф.р

М280М4

132

Болгар.

А3-315-S4

132

 

АИР315S4У3

160

 

4АМН280М4

160

 

4АМНК280

160

Ф.р.

АКБ 101-4У3

160

Ф.р

АО102-4М

160

 

А102-4

160

 

М280МL4

200

Болгар.

АИР315М4У3

200

 

5АМ315М4

200

 

4АМН315S4У3

200

 

АДН 200-4                                        

200

 

АО3- 315М4

200

 

М280L4

250

Болгар.

5АН315В4

250

 

4АМН315М4

250

 

АИР355S4У3

250

 

М315МК4

250

 

4АМНК315М4У3

250

Ф.р.

1AF 355М4

250

Чех.

А-111-4М

250

 

АВ112-4М

250

Фл.вер

4АМ355М4У3

315

 

4АМН355М4

315

 

М 315 М 4

315

Болгар.

АО3-400-М4

315

 

А 112-4 М

320

 

АО3-400МА4

400

 

 

 

 

6000 Вольт

А4-355LK-4У3

200

 

АО4-355 L4

200

 

А355LK -4

200

Болгар.

А112-4

200

 

А4-355L4

250

 

АО4-355Х4

250

 

А355 L-4

250

Болгар.

А-113-4

250

 

А4-355Х4

315

 

АО4-355У4

315

 

ДАВ315-4

315

 

А114 -4

320

 

MAF 500 М 4

320

  Чех.

А4-400ХК-4У3

400

 

1AN5-355 Z 4

400

  Чех.

АЗ12-32-4

400

 

А4-400Х-4У3

500

 

А12-41-4

500

 

АОВ2-14-41

500

Вертик.

А4-400У-4У3

630

 

А4-85/43-4 У3

630

10кВ

А12-52-4

630

 

АДЗ 630-4

630

10кВ

А4-450Х-4У3

800

 

А4-450У-4У3

1000

 

АОД 1600-4

1600

 

3000 об/мин

АИР56А2У3

0,18

 

4ААМ56В2У3

0,25

 

АИР63А2У3

0,37

 

АИР63В2

0,55

 

АИР71А2У3

0,75

 

АИР71В2У3

1,1

 

АИР80А2

1,5

 

АИР80В2У3

2,2

 

4АМ90L2У3

3

 

4АМ100S2У3

4

 

4АМ100L2У3

5,5

 

АИР112М2У3

7,5

 

АИР132М2У3

11

 

4АМ160S2У3

15

 

4АМ160М2У3

18,5

 

4АМ180S2У3

22

 

АИР180М2У3

30

 

4АМ200М2У3

37

 

АО2-81-2

40

 

4АМ200L2

45

 

4АМ225М2У3

55

 

4АМН225М2

75

 

4АМ250S2У3

75

 

4АМ280S2КУ3

75

 

АО2-91-2

75

 

KPR 280М2

80

Немец.

4АМН225 М2

90

 

5АМ250М2У3

90

 

АО2-92-2

100

 

KF 280 МО2

100

Чех.

AHR 315

100

Немец.

АМУ 101-2

100

Вертик.

4АН250S2

110

 

4АМ 280 S2

110

 

А280 S2

110

 

А2-92-2

125

 

4АМН250М2

132

 

М 315 МО2

132

Чех.

4АМ280М2У3

132

 

4АМН280S2У3

160

 

4АМ315М2

160

 

5АМ315S2

160

 

F315 LO2

160

Чех.

М 315 LO2

160

Чех.

ААН280S2

160

 

5АН280В2

200

 

4АН315М2У3

200

 

4АМ315М2

200

 

4АМН315М2У3

250

 

4АН355А2

315

 

МIВ2-355L70-2

315

Румын

АНЕ355-2

320

  Нем.

6000 Вольт

А114-2

400

 

АЗО 450 LB 2

400

 

HAV 450/45-2

800

 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ  ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ  ВАО, ВРП, КО, АИМ

Тип двигателя

кВт

Прим.

580 об/мин

ВАО 315S10У2.5

55

 

ВАО 315 М10

75

 

ВАО 355 М10

90

 

ВАО2-315S10У2.5

90

 

ВАО2-315М10

110

 

730 об/мин

АИМ112МА8

2,2

 

АИМ132S8У2.5

4

 

2В132М8

5,5

 

АИМР160S8У2.5

7,5

 

ВРП160S8

7,5

 

ВАО 62-8

10

 

В160М8У2.5

11

 

ВРП160М8

11

 

ВРП180М8У2.5

15

 

АИМР180М8

15

 

ВАО 72-8

17

 

ВРП200М8

18,5

 

ВРП200L8У2.5

22

 

ВАО 81-8

22

 

ВАО 82-8

30

 

ВРП225М8

30

 

2В250S8

37

 

КО51-8

40

 

2ВР250М8

45

 

2B280S8У2.5

55

 

В280М8

75

 

2ВР280М8

75

 

МА 36-51/8

75

 

ВАОК355SА8У2.5

110/90

Ф.р.

ВАО2 280L8У2.5

110

 

МА 36-61/8-ФУ5

125

Ф.р.

МА 36-61-8

125

 

ВАО2-315М8

132

 

ВАОК355SВ8

132/110

Ф.р.

МА 36-62-8Ф

160

Ф.р.

МА 36-62-8

160

 

ВАО2-315L8

160

 

ВАОК 355М8У2.5

160/132

Ф.р.

МА 36-72-8Ф

250

 

ВАОК 450 М8

250

 

6000 Вольт

ВАО2-450LА8

200

 

ВАО2-450LВ8

250

 

ВАО 560 М8

315

 

ВАО 630 L8

630

 

1000 об/мин

АИМ-М71А6

0,37

 

АИУ71В6

0,55

 

АИМ80А6У2.5

0,75

 

АИМ-М80В6

1,1

 

2В90L6

1,5

 

2В100L6У2.5

2,2

 

2В112МА6У2.5

3

 

2В112МВ6У2.5

4

 

ВАО 51-6У2.5

5,5

 

2В132S6

5,5

 

ВАО 52-6У2.5

7,5

 

2В132М6

7,5

 

В160S6

11

 

ВРП160S6У2.5

11

 

В160М6У2.5

15

 

ВРП160М6

15

 

ВАО 71-6

17

 

ВРП180М6

18,5

 

АИМР180М6

18,5

 

КО 31-6

20

 

ВАО72-6

22

 

ВРП200М6У2.5

22

 

ВАО 81-6У2.5

30

 

ВРП200L6

30

 

ВРП225М6

37

 

ВАО 82-6

40

 

ВРК 280 S 6

55

 

2ВР250М6У2.5

55

 

2ВР280S6

75

 

КО 52-6

75

 

МА 36-41-6

75

 

ВРК 280 М6

75

 

2ВР280М6У2.5

90

 

АВ 280 М6

90

 

АВР 280 М6

90

 

ВАО2-280М6У2.5

110

 

МА 36-51-6

110

 

ВАОК 315 SВ 6

110/90

 

ВАОК 315 М6             

132

 

ВАО2-280L6

132

 

ВАО2-315М6

160

 

МА 36-61-6

160

 

ВАОК 355 S6

160

 

ВАО2-315L6

200

 

МА 36-62/6

200

 

ВАОК 355М6

200

Ф.р.

3АВР 315 L6

200

 

ВАОК 450S6У2.5

250

Ф.р.

ВАОКЭ 450 S6

250

 

ВАОКЭ 450 М6

315

 

6000 Вольт

ВАО2-450LА6

250

 

ВАО2-450LВ6

315

 

ВАО2 560 S6

400

 

ВАО2-560М6

500

 

ВАО2-560LА6

630

 

1500 об/мин

АИМ-М63А4У2.5

0,25

 

АИМ-М63В4У2.5

0,37

 

АИМ-М71А4У2.5

0,55

 

ВАО 11-4

0,6

 

АИМ-М71В4У2.5

0,75

 

ВАО 21-4У

1,1

 

АИМ-М80А4У2.5

1,1

 

АИМ-М80В4У2.5

1,5

 

АИМ90L4У2.5

2,2

 

АИМ100S4У2.5

3

 

2В100L4У2.5

4

 

ВАО 42-4У

5,5

 

АИМ112 М4

5,5

 

ВАО 51-4У

7,5

 

2В132S4

7,5

 

ВАО 52-4У

10

 

ВРП160SA4

11

 

2В132М4

11

 

ВАО 61-4У5

13

 

ВРП160S4

15

 

В160S4У2.5

15

 

ВАО 62-4У5

17

 

ВРП160М4У2.5

18,5

 

АИМР160 М 4

18,5

 

ВРП180S4

22

 

ВАО 71-4У2.5

22

 

АИМР 180S4

22

 

ВРП180М4У2.5

30

 

АИМР180М4

30

 

ВРП200М4

37

 

ВАО 81-4

40

 

ВРП200L4

45

 

ВРП225М4

55

 

ВРП225МК4

55

 

ВАО 82-4У2

55

 

АИУМ225М4

55

 

2ЭДКОФ250М4

55

 

АВР250S4

75

 

2В250S4У2.5

75

 

2ВР250 S4У2.5

75

 

КО 51-4У5

75

 

АВР 250М4

90

 

2В250М4У

90

 

2ВР250М4

90

 

КО 52-4У2

90

 

2В280S4У2.5

110

 

2ВР280S4У2.5

110

 

ВРПФВ250 L4

110

Фланец.

2ЭДКОФ 250 LВ4

110

 

4ЭДКО4

110

 

МА 36-51-4

125

 

ВАО2-280S4У2.5

132

 

АВ280L4

160

 

АВР280L4

160

 

ВАО2-280М4

160

 

ВАО 315М4

160

 

МА 36-52-4

160

 

ВАО2-280L4

200

 

МА 36-61-4

200

 

ВАО2-315М4У2.5

250

 

МА 36-62-4

250

 

6000 Вольт

ВАО2-450S4У5

200

 

ВАО 450 М4

200

 

ВАО 121-4

200

 

ВАО2-450М4

250

 

ВАО 450 L4

250

 

УКРАИНА 450 L4

250

Ф.р.

ВАО2-450-300-4

300

Лысьва

ВАО2-450LА4У5

315

 

ВАО2-450-400-4

400

Лысьва

ВАО2-450LВ4У3

400

 

ВАО2-560S4

500

 

ВАО 560-М4

500

 

ВАО2-560М4

630

 

ВАО 560 L4

630

 

ВАО2-560LА4

800

 

ВАО2-560LB-4У5

1000

 

ВАО2-630М4

1600

 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ  ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ  ВАО, ВРП, КО, АИМ

Тип двигателя

кВт

Прим.

3000 об/мин

АИМ-М63А2

0,37

 

АИМ-М63В2

0,55

 

АИМ-М71А2

0,75

 

АИМ-М71В2

1,1

 

АИМ80А2

1,5

 

АИМ80В2

2,2

 

2В90L2

3

 

2В100S2У2

4

 

АИМ100L2

5,5

 

ВАО 41-2

5,5

 

АИМ112М2

7,5

 

ВА132М2

11

 

ВАО 52-2

13

 

АИМР160S2

15

 

ВРП160S2

15

 

АИМР160М2

18,5

 

ВРП160М2

18,5

 

ВРП180S2

22

 

АИМР180S2

22

 

АИМР180М2У2.5

30

 

ВРП180М2

30

 

ВРП200М2У2.5

37

 

ВАО 81-2

40

 

ВРП200L2

45

 

ВА200 L2

45

 

ВАО 82-2

55

 

ВРП225М2

55

 

КО 51-2У2

75

 

2В250S2

75

 

2ВР250S2

75

 

2В250М2

90

 

КО 52-2

100

 

2ВР280S2У2.5

110

 

2В280S2У2.5

110

 

ВАО2-280S2У2.5

132

 

ВАО 315 S2

132

 

ВАО3-280М2

160

 

ВАО 315 М2

160

 

АВР 280 L2

160

 

МА 36-51-2

160

 

ВАО2-280L2У2.5

200

 

ВАО 355 М2

200

 

ВАО2-315М2

250

 

DNSL 350 МВ-02А

250

немец

ВАО2-315L2

315

 

6000 Вольт

ВАО2-450S2

200

 

ВАО2-450М2У2.5

250

 

ВАО 450 L2

250

 

ВАО2-450LА2У2.5

315

 

ВАО4-450LВ2У2

400

 

ВАО2-450LB2У2.5

400

 

ВАО500М2

400

 

ВАО2-560LА2

800

 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ  ВАСО

   

Тип двигателя

кВт

Об/

мин

ВАСО 10-19-16

11

365

ВАСО 22-14У1

22

422

ВАСО 14-16-32

30

178

ВАСО 2-30-14

30

422

ВАСО 2-37-24

37

246

ВАСО 37-14

37

421

ВАСО 15-23-34

75

178

ВАСО 2-75-24

75

250

ВАСО 7-75-32

75

184,7

ВАСО 16-34-24В

90

246

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

   

  КРАНОВЫЕ (с фазным ротором) MTF, MTB, MTM, MTH

Тип двигателя

кВт

Прим.

580 об/мин

4МТМ280S10

45

 

МТН611-10

45

 

4МТМ280М10У1

60

 

МТН612-10

60

 

4МТН280L10

75

 

МТН 613-10

75

 

МТВ-613-10

80

 

МТН 711-10

100

 

МТ-72-10

100

 

4МТМ400-S10У1

110

 

4МТН400М10У1

132

 

4МТМ400L10

160

 

МТН 713-10

160

 

730 об/мин

МТF311-8

7,5

 

MTF312-8У1

11

 

МТF411-8

15

 

MTF411-8

16

 

4MTM2001-B8

22

 

4MTM225М8

30

 

МТН511-8

30

 

4MTM225L8

37

 

1000 об/мин

MTF 011-6

1,4

 

MTF 012-6

2,2

 

ДMTF 111-6

3,5

 

MTF 112-6

5

 

MTF 211-6

7,5

 

4MTF 132LB6

7,5

 

МТИ160М6

7,5

 

MTF 3116У1

11

 

SН180-3/6

13

Немец.

MTF 312-6

15

 

Р180LО6

17

Чех.

MTF 411-6У1

22

 

MTF 412-6

30

 

4MTM 225M6

37

 

SDO 87/6

42

Немец.

4MTH 225L6

55

 

4MTM 280S6

75

 

4MTM 280L6

110

 

MBTA160L6/4

11.12.2005

Немец.

МТН-613-6

110

 

SMN 160M4

16,5

Немец.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ  КРАНОВЫЕ (без фазного ротора) MTКF

Тип двигателя

кВт

Прим.

730 об/мин

МТKF 311-8

7,5

 

МТKF 312-8У1

11

 

МТKF 411-8

15

 

MTKF 412-8У

22

 

4MTKM 225M8У1

30

 

4MTKM 225L8

37

 

1000 об/мин

MTKF 011-6

1,4

 

MTKF 012-6

2,2

 

MTKF 111-6

3,5

 

MTKF 112-6

5

 

MTKF 211-6

7,5

 

MTKF 311-6У1

11

 

MTKF 312-6

15

 

MTKF 411-6У1

22

 

MTKF 412-6

30

 

МТКМ225L6

55

 

МТКН312-6/16

05.01.2008

 

MTKH 412-6/16

11.03.2005

 

МТКН 412-4/24

30.01.2005

 

4МТКН225М6/20

16.03.2004

 

МТКМ225L6/20

22.04.2005

 

Электродвигатели рольганговые серии АР частотой 50 Гц

                                                                                                             ВИБРАТОРЫ

Тип двигателя

кВт

Прим.

4АЗМ315/6000

315

6кВ

2АЗМ 500/6000

500

6кВ

4АЗМ 500 /6000

500

6кВ

2АДО500/6000-8

500

6кВ

4АЗМ630/6000

630

6кВ

4АЗМ630/10000

630

10кВ

2АЗМ1 630/6000

630

6кВ

АР 630/6000

630

6кВ

4АЗМ800/6000

800

6кВ

4АРМ800/6000

800

6кВ

2АРМ1 800/6000

800

6кВ

2АЗМВ-1 800/6000

800

6кВ

4АЗМ 1000/6000

1000

6кВ

2АЗМВ 1000/6000

1000

6кВ

4АЗМ 1250/6000

1250

   6кВ

4АРМ 1250/6000

1250

6кВ

2АРМ  1250/6000

1250

6кВ

2АЗМВ 1250/6000

1250

   6кВ

4АЗМ 1600/6000

1600

6кВ

4АЗМП 1600/6000

1600

6кВ

4АЗМ 2000/6000

2000

6кВ

4АРМП 2000/6000

2000

6кВ

2АЗМП 2000/6000

2000

6кВ

2АЗМВ 2000/6000

2000

6кВ

4АЗМ2500/6000

2500

6кВ

4АЗМ3150/6000

3150

6кВ

4АЗМП 3150/6000

3150

6кВ

4АЗМ 4000/6000

4000

6кВ

4АЗМ 5000/6000

5000

6кВ

СИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Тип двигателя

кВт

Прим.

300 об/мин

АКН2-18-36-20М

630

 

АКН2-18-43-20М

800

 

СДН2-17-26-20

315

 

СДМ2-15-26-2.4

630

250об.

                 500 об/мин

СДН 16-41-12

1250

 

CДCЗ 16-41-12

1250

 

СДН 16-51-12

1600

 

CДСЗ 16-51-12

1600

 

СДНЗ 16-51-12

1600

 

   600 об/мин

СД2-85/22-10

200

380В

SBJ6-1412S/0

710

Поль

СДН2-16-44-10У3

800

 

СДН 15-39-10

1000

6кВ

СДН 15-49-10

1000

10кВ

СДВС 15-64-10У3

1600

 

730 об/мин

СД2-75/49-8

315

 

СД2-85/40-8

400

 

СД2-85/47-8

500

 

СДБМ 99/42-8

560

 

СД2-85/57-8

630

 

СДН2-16-31-8У3

630

 

СДН2-16-36-8У3

800

 

СДН2-17-44-8У3

1600

 

CДНЗ 2-17-56-8

1600

10кВ

СДН2-17-56-8У3

2000

 

СДНЗ 2-17-56-8

2000

 

1000 об/мин

СД2-74/47-6

400

 

СД2 85/37-6

500

 

СД2 85/45-6

630

 

СД 2-85/57-6

800

 

СДН2-16-36-6У3

1000

 

СДН 2-16-49-6У3

1250

 

СДН 2-16-59-6У3

1600

 

СДС-15-64-6У3

2500

 

1500 об/мин

СД 12-52-4

630

6кВ

3000 об/мин

СТД 630-2-3УХЛ4

630

 

СТД 630-2-ЗУХЛ4

630

10кВ

СТД 800-2РУХЛ4

800

 

СТД 1250-2РУХЛ

1250

 

СТД 1250-2-ЗУХЛ4

1250

 

СТД 1600-2-3УХЛ4

1600

 

СТД 3150-2-3УХЛ4

3150

6кВ

СТД 3150-2-3УХЛ4

3150

10кВ

                                                        ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ  ДАЗО

Тип двигателя

кВт

Прим.

585 об/мин

ДАЗО 4-450Х10

250

 

ДАЗО 4-450У12

250

 

ДАЗО 13-42-10

250

 

ДАЗО4 450У10

315

 

730 об/мин

ДАЗО 12-55-8

250

 

ДАЗО4-400У-8

250

 

ДАЗО4-450Х8

315

 

ДАЗО4-450 УК8

400

 

ДАЗО 13-55-8

400

 

ДАЗО4-450 У8

500

 

ДАЗО4  14-59-8

500

 

ДАЗО2-16-54-8

630

 

ДАЗО4-560Х8

630

 

ДАЗО4-560УК8

800

 

ДАЗО4 560У8

1000

 

1000 об/мин

ДАЗО 4-4000ХК-6

250

 

ДАЗО4-400Х-6

315

 

ДАЗО4-400У6

400

 

ДАЗО4-85/50-6

400

10кВ

ДАЗО 13-42-6

400

 

ДАЗО4-450Х6

500

 

ДАЗО4-450У6

630

 

ДАЗО2-16-64-6

800

 

ДАЗО 14-69-6

800

 

ДАЗО4-560Х6

1000

 

ДАЗО4-560УК6ДУ1

1000

10кВ

ДАЗО2-16-44-8/10

250/125

6кВ

ДАЗО12-42-6/8

200/85

380в

1500 об/мин

ДАЗО4-400ХК4

315

 

ДАЗО4-400Х4

400

 

ДАЗО 12-41-4

400

 

ДАЗО4-400У4

500

 

ДАЗО4-85/43-4

500

 10кВ

ДАЗО4-450Х4

630

 

ДАЗО 13-62-4

800

 

ДАЗО4-450У4

800

 

ДАЗО4-560Х4

1250

 

ДАЗО2-16-59-4

1250

 

ДАЗО4 560УК4

1600

 

 

Яндекс.Погода